ჩვენს შესახებ

სადიაგნოსტიკო საშუალებების დისტრიბუციის ლიდერი საქართველოში
20+ წლიანი გამოცდილებით

ჩვენს შესახებ

ორგანიზაციის ძირითად საქმიანობას შეადგენს სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემების დისტრიბუცია საქართველოში, რომლის იმპორტიც ხორციელდება 10-ზე მეტი ქვეყნიდან. კომპანიას ჰყავს 25-ზე მეტი მომწოდებელი და 200-ზე მეტი მომხმარებელი საქართველოში. საზოგადოების არსენალშია 500 – ზე მეტი დასახელების პროდუქტი.

დაარსდა

2000

20+ წლიანი გამოცდილება

25

+

საერთაშორისო პარნტიორი

ჩვენი საქმიანობის შესახებ

ჩვენი პროდუქციის ნუსხა სრულად ფარავს კლინიკურ – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ყველა მიმართულებას.

ცალკე მიმართულებას წარმოადგენს წყლის, ნედლი და მზა საკვები პროდუქტების დიაგნოსტიკუმების დისტრიბუცია

ჩვენ გვჯერა, რომ ნებისმიერი დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისთვის აუცილებელია მაღალი ხარისხის ლაბორატორიული მომსახურების სრული სპექტრის დანერგვა

გვიგულეთ თქვენს სამსახურში