სიახლეები

მოგესალმებით კომპანიის ახალ ვებ გვერდზე!

გვაქს პატივი გაცნობოთ, რომ შპს „ირისემ“ საფუძველი ჩაუყარა ახალ სასაწყობო მეურნეობას, რომელიც სრულად შეესაბამება ევროპულ ISO 13485 სტანდარტებს. მისი მოწყობის დროს ორგანიზაციამ სრულად გაითვალისწინა როგორც IVD, ასევე GDP რეგულაციათა მოთხოვნები. საკუთრივ შენობა მოიცავს IVD სივრცეს, რომელშიც განთავსებულია ცივი ოთახები და სპეციალიზირებული საყინულეები, პროდუქციის შენახვისათვის საჭირო ტემპერატურისა და ტენიანობის უზრუნველყოფისთვის. კომპანიაში დანერგილია ხარისხის მართვის თანამედროვე სისტემა,…