სიახლე

მოგესალმებით კომპანიის ახალ ვებ გვერდზე!

გვაქს პატივი გაცნობოთ, რომ შპს „ირისემ“ საფუძველი ჩაუყარა ახალ სასაწყობო მეურნეობას, რომელიც სრულად შეესაბამება ევროპულ ISO 13485 სტანდარტებს. მისი მოწყობის დროს ორგანიზაციამ სრულად გაითვალისწინა როგორც IVD, ასევე GDP რეგულაციათა მოთხოვნები.

საკუთრივ შენობა მოიცავს IVD სივრცეს, რომელშიც განთავსებულია ცივი ოთახები და სპეციალიზირებული საყინულეები, პროდუქციის შენახვისათვის საჭირო ტემპერატურისა და ტენიანობის უზრუნველყოფისთვის.

კომპანიაში დანერგილია ხარისხის მართვის თანამედროვე სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს უწყვეტ ცივ ჯაჭვს დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე.

სასაწყობე მეურენობის ყველა თანამშრომელს გავლილი აქვს GDP ტრეინინგი და ოპერირებს ხარისხის სახელმძღვანელოსა (QM) და სტანდარტული ოეპრაციული პროცედურების (SOP) ფარგლებში.

ჩვენს მიერ მოწოდებული მაღალი ხარისხის სადიაგნოსტიკო საშუალებები სანდოა, რადგან მათი შენახვისა და მიწოდების პირობა სრულად არის დაცული მწარმოებლის მიერ განსაზღვრული სტანდარტით

 

IVD სასაწყობო მეურნეობა

გააზიარე ეს სიახლე: